Κατεβάστε το CS-Cart

Υπαρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις του CS-Cart: CS-Cart and Multi-Vendor.

Και τα 2 προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν Δοκιμαστικά για 30 ημέρες

Σύμφωνα με την Άδεια Χρήστη παραχωρείται το δικαίωμα δοκιμαστικής χρήσης του CS-Cart Trial σε ένα άτομο μόνο μια φορά.

Όταν τελειώσει η δοκιμαστική περίοδος του Multi-Vendor, θα πρέπει είτε να αγοράσετε την πλήρη άδεια ή να σταματήσετε να το χρησιμοποιείτε σε όλες σας τις συσκευές.

Για το CS-Cart, μετά τη δοκιμστική περίοδο, ενεργοποιείται η Δωρεάν Έκδοση αυτόματα. Σε αυτη τη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενα περιοριμένο αριθμό χαρακτηριστικών του προγράμματος, εργαλεία που έχουν κριθεί απαραίτητα για μια νέα μικρή επιχείρηση που θέλει να έρθει σε επαφή με το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η πλήρης λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή, αγοράζοντας  μια άδεια για CS-Cart.

Η επιλογή λειτουργίας (Trial, Free, ή Πλήρης) γίνεται όταν εισέρχεσθε στην περιοχή διαχειριστή για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση του CS-Cart ή και αργότερα από τις Ρυθμίσεις → Λειτουργία Καταστήματος.

Αγοράστε μια άδεια χρησης CS-Cart ή Multi-Vendor για να παραλάβετε το κλειδί άδειας χρήσης. Εισάγετε το κλειδί στη σελίδα Ρυθμίσεις → Λειτουργία Καταστήματος στην περιοχή διαχειριστή του CS-Cart. Δεν είναι απαραίτητη καμία εγκατάσταση ή αναβάθμιση αρχείων.