Κατεβάστε το CS-Cart

Υπαρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις του CS-Cart: CS-Cart and Multi-Vendor.

Και τα 2 προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν Δοκιμαστικά για 30 ημέρες

Σύμφωνα με την Άδεια Χρήστη παραχωρείται το δικαίωμα δοκιμαστικής χρήσης του CS-Cart Trial σε ένα άτομο μόνο μια φορά.

Όταν τελειώσει η δοκιμαστική περίοδος του Multi-Vendor, θα πρέπει είτε να αγοράσετε την πλήρη άδεια ή να σταματήσετε να το χρησιμοποιείτε σε όλες σας τις συσκευές.

Για το CS-Cart, μετά τη δοκιμστική περίοδο, απενεργοποιείται όλο το κατάστημα αυτόματα αλλα δε χανονται οσα στοιχεία έχετε εισαγει 'η αλλάξει.

Η πλήρης λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή, αγοράζοντας  μια άδεια για CS-Cart.

Η επιλογή λειτουργίας (Trial ή Πλήρης) γίνεται όταν εισέρχεσθε στην περιοχή διαχειριστή για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση του CS-Cart ή και αργότερα από τις Ρυθμίσεις → Λειτουργία Καταστήματος.

Αγοράστε μια άδεια χρησης CS-Cart ή Multi-Vendor για να παραλάβετε το κλειδί άδειας χρήσης. Εισάγετε το κλειδί στη σελίδα Ρυθμίσεις → Λειτουργία Καταστήματος στην περιοχή διαχειριστή του CS-Cart. Δεν είναι απαραίτητη καμία εγκατάσταση ή αναβάθμιση αρχείων.