Άδεια τελικού χρήστη

Άδεια τελικού χρήστη
Συμφωνητικό αδείας τελικού χρήστη
του λογισμικού CS-CART
-------------------------------------------------------------
Το CS-Cart είναι ένα λογισμικό ηλεκτρονικού εμπορίου και μόνο οι χρήστες που έχουν αγοράσει μια έγκυρη άδεια μέσω του https://www.cs-cart.gr (για τους Έλληνες χρήστες) και αποδέχτηκαν τους όρους της άδειας χρήσης μπορούν να εγκαταστήσουν αυτό το προϊόν.
-------------------------------------------------------------
ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ CS-CART ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ, ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΑΣ(ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΕΣΑΣ) ΚΑΙ ΤΗΝ CS-CART.COM ( ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ "ΕΚΔΟΤΗΣ") ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ASSOCIATED MEDIA, ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ, ΚΑΙ "ONLINE" Η΄ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ DOCUMENTATION (ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ "SOFTWARE"). ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ, ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ Ή ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ο κατασκευαστής του λογισμικού σας παραχωρεί και εσείς αποδέχεστε μια άδεια, περιορισμένης χρήσης και μη μεταβιβάσιμη, για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό. Εσείς συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μόνο σαν εξουσιοδοτημένος χρήστης για την συγκεκριμένη άδεια. Αυτή η άδεια χρήσης του λογισμικού δεν σας παραχωρεί δικαιώματα κατόχου ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό συμφέρον στο λογισμικό. Η κάθε άδεια αυτού του λογισμικού σας εξουσιοδοτεί να την εγκαταστήσετε και να την χρησιμοποιήσετε μόνο για ένα domain. Μια έγκυρη άδεια πρέπει να είναι αγορασμένη για κάθε ένα domain που εγκαθίσταται αυτό το λογισμικό και για κάθε πρόσθετη εγκατάσταση στο ίδιο domain.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
2.1 Ιδιοκτησία
Το λογισμικό και όλες οι τροπολογίες και οι εμπλουτισμοί του, ή οι παράγωγες εργασίες που είναι βασισμένες σε αυτό το λογισμικό, είτε είναι δημιουργημένες από εσάς είτε από τον Εκδότη του προϊόντος, και όλα τα δικαιώματα κατόχου, όλες οι ευρεσιτεχνίες, όλα τα μυστικά που έχουν αγοραστεί με το προϊόν, το εμπορικό σήμα και άλλα πνευματικά δικαιώματα του λογισμικού που προστατεύουν ή χαρακτηρίζουν κάθε άποψη του λογισμικού ή οποιαδήποτε τροποποίηση του λογισμικού, εμπλουτισμός ή παράγωγη εργασία είναι και θα παραμείνουν μόνη και αποκλειστική ιδιοκτησία του Εκδότη. Αυτή η συμφωνία δε σας άγει κάποιον τίτλο ή κάποια ιδιοκτησία ωστόσο αλλά σας παρέχει μόνο τα περιορισμένα δικαιώματα που αναφέρονται σε αυτό το συμφωνητικό.

2.2 Περιορισμοί
Αυτό το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον σε έναν δικτυακό τόπο (domain) που ανήκει σε εσάς. Συμφωνείτε ότι δεν θα αναθέσετε, μεταβιβάσετε, δεσμεύσετε, εκμισθώσετε, νοικιάσετε ή μοιραστείτε τα δικαιώματα που σας παρέχονται με αυτό το συμφωνητικό. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε ή να αλλάξετε κάποιο σήμα κατατεθέν, το λογότυπο, την επιγραφή copyright, τα σύμβολα και τους τίτλους αυτού του λογισμικού.
Δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε αυτό το λογισμικό σε περισσότερες εγκαταστάσεις από όσες είναι οι άδειες χρήσης που έχει εξουσιοδοτηθεί να εφαρμόσει.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εσείς αναλαμβάνετε όλη την ευθύνη που έχει να κάνει με την εγκατάσταση και την χρήση του λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό όλων των χειρισμών που σχετίζονται με την διαχείριση). Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο Εκδότης να είναι υπεύθυνος (κατά νόμον) για συμβόλαιο, εξουσιοδότηση, αδίκημα, συμπεριλαμβανομένης αμέλειας (ενεργής, παθητικής ή καταλογιζομένης), νομικής ευθύνης προϊόντος, απόλυτης νομικής ευθύνης ή οποιαδήποτε άλλης εικασίας, στην προστασία ή σε κάθε, έμμεση, δευτερεύουσα, ειδική ή επακόλουθη καταστροφή (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό κάθε απώλειας κέρδους ή δεδομένου, κάθε επιχειρηματική διακοπή, αποτυχία του υπολογιστή ή άλλη χρηματική απώλεια) που προέρχεται από χρήση ή από ανικανότητα να χρησιμοποιηθεί σωστά το λογισμικό ή την εκτέλεση οποιασδήποτε σχετικής τεχνικής εξυπηρέτησης, ανεξαρτήτως, ακόμη και αν ο Εκδότης έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα αυτών των ζημιών.

4. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Αυτό το συμφωνητικό αδείας ισχύει μέχρι τον τερματισμό του. Η συμφωνία τερματίζεται αμέσως αν αποτύχετε να συμμορφωθείτε με αυτήν με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Εκδότης του λογισμικού έχει το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια θεωρεί απαραίτητη για να προστατέψει την πνευματική του ιδιοκτησία ή οποιονδήποτε από τους παράγοντες που του δίνουν τον τίτλο του κατόχου. Εσείς μπορείτε να την τερματίσετε όποτε θέλετε σβήνοντας το λογισμικό και όλα του τα αντίγραφα, όλα τα διαφοροποιημένα και συγχωνευμένα τμήματα του σε οποιαδήποτε μορφή.


Το λογισμικό είναι πνευματική ιδιοκτησία του κατασκευαστή και προστατεύεται από τους διεθνείς νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. 


Copyright © 2004-2015 CS-Cart.com.