Πολιτική αναβάθμισης

Το CS-Cart είναι ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο λογισμικό Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Αρκετές φορές το χρόνο κυκλοφορεί μια αναβαθμισμένη έκδοση του CS-Cart. Σε κάθε νέα έκδοση βελτιώνεται η λειτουργικότητα και ευχρηστία του λογισμικού, καθώς επίσης προστίθενται νέα module και skin.


Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αναβάθμισης του καταστήματος σας για τη νέα έκδοση.
 

Πολιτική Αναβάθμισης

Η άδεια CS-Cart σας χορηγεί το δικαίωμα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το λογισμικό στον server σας για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, οι κάτοχοι αδειών CS-Cart, που έχουν αγοραστεί μετά τις 16 Ιουνίου 2008, έχουν πλήρη πρόσβαση στις νέες εκδόσεις του CS-Cart δωρεάν για το χρονικό διάστημα του ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς. Για την επέκταση αυτής της πρόσβασης, οι κάτοχοι των αδειών μπορούν να αγοράσουν ένα συμβόλαιο αναβάθμισης ενός έτους.

Το συμβόλαιο αναβάθμισης είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες τιμές:
155,00€ + ΦΠΑ - εάν το συμβόλαιο έχει αγοραστεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία λήξης της πρόσβασης στις αναβαθμίσεις.
175,00€ +ΦΠΑ - σε περίπτωση που το συμβόλαιο έχει αγοραστεί ένα μήνα μετά την ημερομηνία λήξης της πρόσβασης στις αναβαθμίσεις.

Το κάθε ένα από τα συμβόλαια αναβάθμισης αφορούν μία άδεια χρήσης.

Καμία ανανέωση (update) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναβαθμιστούν άδειες χρήσης για τις οποίες δεν έχει αγοραστεί ή έχει λήξει το ετήσιο συμβόλαιο αναβάθμισης.
 
  • Αγοράζοντας το συμβόλαιο για μια άδεια χρήσης, έχετε το δικαίωμα να εγκαταστήσετε νέες εκδόσεις μόνο για το domain για το οποίο η άδεια έχει ενεργοποιηθεί.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα συμβόλαια αναβάθμισης αγοράζονται για να αποκτήσετε πρόσβαση σε νέες CS-Cart εκδόσεις, αλλά δεν υπάρχει χρέωση για το δικαίωμα να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το λογισμικό χωρίς αναβάθμιση.
 
  • Όλα τα κρίσιμα security patches και Service Pack είναι διαθέσιμα σε όλους τους πελάτες δωρεάν.
 

Χειροκίνητη Αναβάθμιση

Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ότι το CS-Cart είναι ένα open source λογισμικό το οποίο επιτρέπει στον ιδιοκτήτη του κατάστηματος να αλλάξει το κώδικα του προγράμματος. Αυτό είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του CS-Cart, το οποίο δίνει απεριόριστες δυνατότητες για τη βελτίωση της πρότυπης λειτουργικότητας σύμφωνα με τις ανάγκες του συγκεκριμένου online καταστήματος.

Ταυτόχρονα, αυτές οι αλλαγές συχνά οδηγούν σε επιπλοκές όταν γίνεται προσπάθεια να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία αναβάθμισης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται χειρωνακτική εργασία που για την περιγραφή και την άρση των conflict μεταξύ των νέων και των αλλαγμένων εκδόσεων της CS-Cart.
 

Υπηρεσία Αναβάθμισης

Η CS-Cart προσφέρει υπηρεσίες για την αναβάθμιση του τροποποιημένου CS-Cart καταστήματος σας, στην τελευταία έκδοση του. Οι ειδικοί μας θα εξετάσουν το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την επίλυση των conflict κατά τη διάρκεια της αναβάθμιση του καταστήματος και θα εκτιμήσουν το κόστος του.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το κόστος της υπηρεσίας μας κυμαίνεται από 200€ +ΦΠΑ μέχρι 300€+ΦΠΑ, ανάλογα με την μέγεθος των αλλαγών στο κατάστημά σας. Παρακαλώ σημειώστε, ότι ορισμένες τροποποιήσεις μπορούν να απαιτήσουν πλήρη χειροκίνητη μεταβίβαση στη νεότερη έκδοση, η οποία μπορεί να αυξήσει το συνολικό κόστος των υπηρεσιών αναβάθμισης.

Εάν οι τροποποιήσεις έγιναν από τους ειδικούς μας, ως Custom Development Services, τότε το κόστος αναβάθμισης του Custom Development Services θα είναι το 50% του αρχικού κόστους, ανάλογα με τη δυσκολία των απαιτούμενων χειρωνακτικών εργασιών.

Ρωτήστε μας

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας δώσουμε μια τιμή για αναβάθμιση της άδιεας και του καταστήματος σας.

Συμπληρώστε στη φόρμα επικοινωνίας

1.το Domain του καταστήματός σας και
2. τον αριθμό αδείας του CS-Cart

και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για όλες τις λεπτομέρειες, χωρίς καμία υποχρέωση από εσάς.

Πατήστε εδω https://www.cs-cart.gr/epikoinonia/ για τη φόρμα επικοινωνίας!